Camptoo

BLOGCAMPER NIEUWSNederlandNUTTIGE INFO

Faillissement Camptoo-Groep

De Rechtbank Den Haag heeft op 26 oktober 2022 de surseance van betaling van Deelit Ventures B.V., Deelit Ventures IP B.V. en Camptoo NL B.V. omgezet in een faillissement. Deze vennootschappen maken onderdeel uit van de Camptoo-groep.

In Camptoo NL zijn de Nederlandse commerciële activiteiten van de Camptoo-groep ondergebracht. Mr. S.M. de Wit (GMW advocaten te Den Haag) is door de rechtbank aangesteld tot curator.

LET OP
Huurders en verhuurders die in onderling overleg besluiten om toekomstige boekingen vanaf heden toch doorgang te laten vinden, dienen er rekening mee te houden dat Victor insurance Europe B.V. / Marsh en Allianz vanaf 27 oktober 2022 te 00.00 uur géén verzekeringsdekking en pechhulp meer bieden. U zult zelf voor een andere verzekering dienen zorg te dragen. U kunt daarvoor niet terecht bij Victor insurance Europe B.V. / Marsh en Allianz.

Is de huurperiode van de camper of  caravan ingegaan vóór 27 oktober 2022 te 00.00 uur én is de camper of caravan ook vóór 27 oktober 2022 te 00.00 uur door de verhuurder aan de huurder ter beschikking gesteld, dan zal de verzekering en pechhulp – voor zover deze is afgesloten bij Victor insurance Europe B.V. / Marsh en Allianz – gedurende de contractuele huurperiode worden uitgediend en is de camper en of caravan gedurende de huurperiode verzekerd. U kunt gerust over de weg.

Huurder van een camper of caravan

1. Heeft u een camper of caravan geboekt en bent u op dit moment met de camper onderweg?

Er is sprake van een huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder. Camptoo NL heeft bemiddeld bij de totstandkoming van de overeenkomst en heeft de huurbetalingen van de huurder ontvangen alsmede de door de huurder betaalde borg. Zij zijn niet in de mogelijkheid om de vooruitbetaalde huur door te betalen aan de verhuurder. Camptoo NL is ook niet in de mogelijkheid om de door de huurder betaalde borg terug te betalen.

De curator kan zich hierdoor voorstellen dat de onbetaald gebleven verhuurder zijn camper zo spoedig mogelijk retour wenst te ontvangen. We geven u in overweging om rechtstreeks contact met de verhuurder op te nemen om onderling afspraken te maken. Camptoo NL staat daar verder buiten.

Voor zover via Camptoo NL een dagverzekering voor de camper is afgesloten, hebben de verzekeraars toegezegd dat de verzekering zal worden uitgediend tot het einde van uw huurperiode. Het gehuurde voertuig is gedurende de huurperiode nog steeds verzekerd.

2. Heeft u een camper of caravan geboekt en is de huurperiode nog niet ingegaan of heeft u deze nog niet ter beschikking gekregen van de verhuurder?

Er is sprake van een huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder. Camptoo NL heeft bemiddeld bij de totstandkoming van de overeenkomst en heeft de huurbetalingen van de huurder ontvangen alsmede de door de huurder betaalde borg. Zij zijn niet in de mogelijkheid om de vooruitbetaalde huur door te betalen aan de verhuurder. Camptoo NL is ook niet in de mogelijkheid om de door de huurder betaalde borg terug te betalen.

De curator kan zich hierdoor voorstellen, dat de verhuurder niet meer bereid is om de camper of caravan aan u ter beschikking te stellen.

Voor zover bij de boeking via Camptoo NL een dagverzekering voor de camper is afgesloten bij Victor insurance Europe B.V., geldt dat indien de verhuurder de camper toch aan u ter beschikking mocht stellen, de camper niet verzekerd zal zijn. De verzekering biedt geen dekking voor campers in een huurperiode vanaf 27 oktober 2022 vanaf 0.00 uur. Ook zal er vanaf dat moment geen sprake meer zijn van pechhulp via de Allianz verzekering. Om die reden zal de curator de verhuurder dringend adviseren om de camper niet zonder verzekering ter beschikking te stellen.

Het staat huurder en verhuurder vrij om buiten Camptoo NL afspraken te maken over eventuele huur van de camper of caravan. Let u er dan op, dat de camper of caravan wel verzekerd is gedurende de huurperiode. U dient dan zelf voor een verzekering zorg te dragen, dan kan niet meer bij Victor insurance Europe B.V., in veel gevallen wel bij bijvoorbeeld NKC.

Verhuurder van een camper of caravan?

1. Heeft u een camper of caravan verhuurd en is de huurder met de camper of caravan al onderweg?

Er is sprake van een huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder. Camptoo NL heeft bemiddeld bij de totstandkoming van de overeenkomst en heeft de huurbetalingen van de huurder ontvangen alsmede de door de huurder betaalde borg. Zij zijn niet in de mogelijkheid om de vooruitbetaalde huur door te betalen aan de verhuurder. Camptoo NL is ook niet in de mogelijkheid om de door de huurder betaalde borg terug te betalen.

Indien u uw camper momenteel aan een huurder ter beschikking heeft gesteld, dan is het tussen u en de huurder om wel of geen afspraken te maken over eventuele vroegtijdige beëindiging van de huur. Camptoo NL staat hier buiten. Let wel, dat de huurder de huurprijs wel heeft betaald, maar deze helaas niet meer door Camptoo aan u kan worden doorbetaald.

Voor zover via Camptoo NL een dagverzekering voor de camper is afgesloten, hebben de verzekeraars toegezegd dat de verzekering zal worden uitgediend tot het einde van uw huurperiode. Het gehuurde voertuig is gedurende de huurperiode nog steeds verzekerd.

2. Heeft u een camper of caravan verhuurd, maar is de huurperiode nog niet aangevangen en/of is deze nog niet ter beschikking gesteld?

Er is sprake van een huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder. Camptoo NL heeft bemiddeld bij de totstandkoming van de overeenkomst en heeft de huurbetalingen van de huurder ontvangen alsmede de door de huurder betaalde borg. Zij zijn niet in de mogelijkheid om de vooruitbetaalde huur door te betalen aan de verhuurder. Camptoo NL is ook niet in de mogelijkheid om de door de huurder betaalde borg terug te betalen.

De curator kan zich hierdoor voorstellen, dat u als verhuurder niet meer bereid bent om de camper of caravan aan de huurder ter beschikking te stellen. Voor zover bij de boeking via Camptoo NL een dagverzekering voor de camper is afgesloten bij Victor insurance Europe B.V., geldt bovendien dat indien u de camper toch aan de huurder ter beschikking mocht stellen, de camper niet verzekerd zal zijn. Ook zal vanaf dat moment geen sprake meer zijn van pechhulp via Allianz verzekering. De verzekering biedt geen dekking voor campers in een huurperiode vanaf 27 oktober 2022 vanaf 00.00 uur. Om die reden adviseert de curator u om de camper niet zonder verzekering ter beschikking te stellen.

Het staat huurder en verhuurder vrij om buiten Camptoo NL afspraken te maken over eventuele huur van de camper of caravan. Let u er dan op, dat de camper of caravan wel verzekerd is gedurende de huurperiode. U dient dan zelf voor een verzekering zorg te dragen, dan kan niet meer bij Victor insurance Europe B.V., in de meeste gevallen wel bij bijvoorbeeld NKC.

Schuldeisers van Camptoo NL B.V.

Vanwege het faillissement zal er helaas geen doorbetaling van de door Camptoo NL verschuldigde huurpenningen meer kunnen plaatsvinden aan verhuurders. Door huurders vooruitbetaalde huursommen en door huurders betaalde borgsommen kunnen ook niet worden gerestitueerd.

U kunt een vordering bij de curator indienen. Dat kan via het e-mailadres faillissementen@gmw.nl. Op dit moment is nog niet bekend of er mogelijk een uitkering aan de schuldeisers zou kunnen plaatsvinden.

Heeft u vragen?

De curator richt zich op dit moment hoofdzakelijk op het realiseren van een mogelijke doorstart van de onderneming. Zodra hier meer over bekend is, zal dit met u worden gedeeld via de website gmw.nl.

Er zal periodiek verslag worden uitgebracht over het verloop van de surseance. Deze verslagen kunt u hier raadplegen.

Heeft u dringende vragen? Dan kunt u contact opnemen met:

  • S.M. de Wit
  • M.M.E. van Veen-Oudenaarden
  • J.E.M. van den Bemt

Zij kunnen worden bereikt via faillissementen@gmw.nl.

BRON: GMW Advocaten