KM

BLOGCAMPER NIEUWS

Gebreken die vanaf 1 Oktober 2021 leiden tot een rood keuringsbewijs

Vanaf 1 oktober krijgt u bij de autokeuring voor bepaalde gebreken aan lichten en reflectoren niet langer een waarschuwing, maar een rood keuringsbewijs.
De overgangsmaatregel die sinds 1 december 2019 van kracht was, loopt dan af. Iedereen heeft zo de tijd gekregen om de nodige aanpassingen te laten uitvoeren zonder de kosten van een herkeuring. De nieuwe regels dragen bij aan het verhogen van de verkeersveiligheid en passen in de Vlaamse ambitie om te streven naar nul verkeersdoden tegen 2050.

Verlenging overgangsperiode
Omwille van de coronacrisis werd de overgangsperiode verlengd van 30 november 2020 naar 30 september 2021.

Verkeersveiligheid verhogen
Sinds 1 december 2019 geldt een nieuwe regelgeving voor de beoordeling van lichten en reflectoren tijdens de technische keuring. Die werd opgelegd door de Europese Unie (een omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU) met als doel het verhogen van de verkeersveiligheid. De nieuwe regels liggen ook in lijn met vision zero, de ambitie van de Vlaamse Regering om tegen 2050 geen verkeersdoden en geen zwaargewonden meer te hebben.

Gebreken die vanaf 1 oktober 2021 leiden tot een rood keuringsbewijs
De volgende gebreken leiden vanaf 1 oktober 2021 tot een herkeuring (rood keuringsbewijs dat 15 dagen geldig is)

De verklikker van de grootlichtkoplampen of de mistachterlichten werkt niet op het dashboard.
De schakeling van de belangrijkste lichten op het voertuig werkt niet goed.
De kentekenplaatverlichting is niet goed bevestigd.
De waarschuwingsknipperlichten (‘de 4 pinkers’) werken niet goed.
Gebreken aan de werking, de staat en de bevestiging van de onderstaande lichten:
Dagrijlichten | Achterlichten |stoplichten en derde stoplicht | mistlichten vooraan en achteraan | achteruitrijlichten | breedtelichten | richtingaanwijzers | reflectoren | zijmarkeringslichten.

Wat verandert niet
De keuring van de grootlichten en dimlichten blijft onveranderd. En ook de keuring van de afstelling van de lichten wijzigt niet. Een goede zichtbaarheid is essentieel voor de veiligheid van de bestuurder, inzittenden en andere weggebruikers.

Bron : vlaanderen.be