BelgiëBLOGCAMPER NIEUWS

Vlaams Regering Keurt Decreet Goed voor Herkeuringen bij Erkende Garagisten

In een belangrijke stap om de problemen bij autokeuringen in Vlaanderen aan te pakken, heeft de Vlaamse regering op aanvraag van minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, het voorontwerp van decreet over herkeuringen van voertuigen door erkende garagisten principieel goedgekeurd. Deze maatregel komt voort uit het constateren dat keuringscentra niet voldoende kunnen omgaan met knelpunten, wat resulteert in lange tijd en soms onveilige situaties.

Het doel van deze nieuwe regelgeving is duidelijk, zoals minister Peeters heeft geschreven: “De essentie is en blijft: mensen moeten hun wagen snel en op een klantvriendelijke manier kunnen laten keuren en dat is op dit moment onvoldoende het geval.” De erkenning van herstellers, zoals garagisten, voor bepaalde herkeuringen biedt een oplossing om de druk op keuringsstations te onderzoeken en een snellere, manipulatieve dienstverlening aan burgers mogelijk te maken.

Minister Peeters heeft al eerder stappen ondernomen om de sectorproblemen aan te pakken. Zo is er een uitvoeringsbesluit aangenomen waarbij bij sommige tekortkomingen die geen impact hebben op de verkeersveiligheid, tijd wordt gegeven tot de volgende periodieke keuring om ze te herstellen. Ook zijn boetes voor laattijdigheid vanaf 15 juni niet meer van toepassing, met behoud van de bonusregeling als het voertuig binnen de maand na de vervaldatum van het keuringsbewijs wordt voorgebracht.

Verder heeft minister Peeters de administratie de opdracht gegeven om meer controle, transparantie en toezicht op keuringsinstellingen te betwisten. Een financiële audit en benchmarking met andere Europese landen zullen dienen als inspiratie voor nog erger, die in het najaar aan de Vlaamse regering zullen worden voorgelegd.

Met betrekking tot de herkeuringen is het doel om ongeveer 300.000 herkeuringen, met de naam voor gebreken aan lichten, banden, of ruiten, over te dragen naar erkende herstellers zoals garagisten. Dit zal niet alleen de druk op keuringsinstellingen verminderen, maar ook de burger ontlasten, die voor bepaalde eenvoudige tekortkomingen niet langer naar het keuringsstation hoeft, maar deze kan laten herstellen en herkeuren bij de eigen garagist.

Het voorliggende decreet is een eerste stap in dit traject, waarbij nu wordt gewerkt aan een uitvoeringsbesluit met concrete specificatie. Hierbij worden zaken als de erkenningsvoorwaarden, toezicht op herkeuringen, en de gebreken die in aanmerking komen, naderhand uitgesloten. Daarnaast wordt er gewerkt aan een concept voor een volledige hervorming van het keuringslandschap, dat later dit jaar aan de Vlaamse regering zal worden voorgelegd. Minister Peeters zegt dat de focus ligt op het creëren van een klantgerichte en toeristische keten zonder boeten aan kwaliteit, objectiviteit, of verkeersveiligheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *