Camperstallingen

BLOGCAMPER NIEUWS

Nijpend tekort aan camperstallingen.

Van de respondenten van een poll van de NKC over camperstallingen, geeft bijna de helft aan de camper thuis te kunnen stallen, terwijl 44 procent al een stalling heeft en 4 procent de camper het hele jaar gebruikt. Slechts 3 procent zoekt een stalling. De cijfers vormen een contrast met ervaringen van houders van stallingen.

Volgens de branche is er namelijk wel degelijk een grote vraag naar camperstallingen. “Wij worden soms wel tien tot twintig keer per dag gebeld door mensen die teleurgesteld zijn dat ze nergens een stalling voor hun camper kunnen vinden”, zegt Patrick Karsten, stallinghouder en voorzitter van Topstallingen, de brancheorganisatie voor camper- en caravanstallingbedrijven. “En van de bij ons aangesloten stallinghouders, vooral uit de Randstad, horen wij dezelfde verhalen. Iedereen wordt platgebeld.”

Volgens Karsten willen stallinghouders niets liever dan uitbreiden, maar werkt de gemeente vaak niet mee. “Bestemmingsplannen en het al dan niet afgeven van vergunningen staat het uitbreiden vaak in de weg. Wij moeten heel veel klanten teleurstellen.” Het viel hem bovendien op dat in de coronatijd veel mensen een camper impulsief aankochten en daarna pas een stalling gingen zoeken. Inmiddels zoekt men vaak eerst een stalling, voordat tot de aanschaf wordt overgegaan. “Van stallinghouders hoor ik dat klanten alvast een lege plek in een stalling huren, in afwachting van de levering of aanschaf van hun camper. Zo betalen ze een tijdje voor niets, maar hebben ze wel garantie op een plek.”

Hoe kan de uitslag van de poll zo verschillen van het beeld dat de stallinghouders schetsen? “Daar is een aantal mogelijke oorzaken voor”, zegt Jaap van Ravels, coördinator van het Projectbureau Camperplaatsen van de NKC. “Ten eerste wordt de poll van de NKC waarschijnlijk vooral ingevuld door mensen die al een camper hebben. Terwijl er ook veel mensen zijn die een camper willen aanschaffen, maar hier nog geen stalling voor hebben gevonden. Mogelijk stellen ze de aanschaf uit, omdat ze eerst een stalling willen vinden.”

Waar de uitspraken van de stallinghouders en de uitslagen van de poll van de NKC wel met elkaar overeenkomen, zijn de provincies waarin men het meest op zoek is naar een stalling. Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland en Overijssel is een flink tekort aan stallingen, maar ook in Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland lijkt er meer vraag dan aanbod te zijn. Een gat in de markt? “Stel je overweegt om een camperstalling te beginnen,” zegt Van Ravels. “dan kan je terecht bij het Projectbureau Camperplaatsen van de NKC. Daar is veel kennis en kunde en kunnen medewerkers je op weg helpen bij het opzetten van zo’n bedrijf. En dus niet alleen met het opzetten van een camperplaats, zoals de naam doet vermoeden.”

Bron : NKC