LEZ

BelgiëBLOGCAMPER NIEUWSMILIEU/TOLNUTTIGE INFO

Wallonië: geen belastinghervorming voor auto’s en geen LEZ

Als het fiscale hervormingsproject voor de auto-industrie in Wallonië al op sterven na dood is, dan geldt dat ook voor de LEZ’s, waarvoor in 2019 een decreet werd uitgevaardigd maar waarvoor de uitvoeringsbesluiten nooit werden opgesteld. Kortom, op 1 januari 2023 zijn alle beperkingen nietig.

Het is al enkele dagen geweten dat de hervorming van de autobelasting in het Waalse Gewest is mislukt. Het plan, de parameters en de nieuwe berekeningsformules van het kabinet van de Waalse minister van Energie, Klimaat en Mobiliteit, Philippe Henry (Ecolo), kregen namelijk niet de steun van de meerderheid, terwijl ook de Waalse Hoge Raad voor Belastingen het project verwierp.

In dit geval gaf de instantie aan dat het decreet ongrondwettelijk was, met name vanwege het overgangskarakter ervan (belastingheffing bestaande uit 25% van de nieuwe regeling en 75% van de oude regeling in 2023, een 50/50-aandeel in 2024, vervolgens 75/25 in 2025 en ten slotte 100% in 2026). Dit werd voorgesteld over 10 maanden, terwijl de belastingheffing gebaseerd is op een boekjaar van 12 maanden. Een ander probleem is de onvoorspelbaarheid van deze hervorming, waardoor de consument niet precies weet hoeveel hij zal moeten betalen als hij van auto verandert.

Ook geen LEZ
Een andere aangekondigde maatregel die er evenmin doorkomt, is het project om van Wallonië een gigantische lage-emissiezone (LEZ) te maken. De bedoeling daarvan was om, net zoals in bepaalde steden in Vlaanderen, de meest vervuilende voertuigen geleidelijk van het grondgebied te weren.

Spreek maar gerust van een kakofonie, want verschillende media geven aan dat vanaf 1 januari 2023 het in 2019 aangenomen decreet in werking treedt en dat alle voertuigen (benzine en diesel) waarvan de eerste inschrijving dateert van vóór 1996 (Euro 1) niet meer op Waals grondgebied zullen mogen rijden, tenzij er een afwijking of een bijzonder statuut geldt, zoals voor oldtimers. Volgens dezelfde media worden vanaf 2024 auto’s uitgesloten die vóór 2000 werden ingeschreven (Euro 2), vanaf 2025 wagens van vóór 2005 (Euro 3), vanaf 2026 van vóór 2010 (Euro 4), vanaf 2028 van vóór 2015 en ten slotte vanaf 2030 van vóór 2019.

Deze berichtgevingen zijn dus niet correct, althans wat 2023 betreft. Hoe dat komt? Simpelweg omdat het op 21/02/2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde decreet nog niet in werking treedt omwille van een reeks criteria die te vaag waren en antwoorden en verduidelijkingen vereisten van verschillende instanties, zoals van de AWAC (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat) en de Raad van State. Deze antwoorden zijn gek genoeg nooit op hun bestemming geraakt, met als gevolg dat de criteria niet konden worden gepreciseerd en dat de uitvoeringsbesluiten niet konden worden uitgevaardigd. Kortom: elke auto, hoe vervuilend ook, kan voorlopig vrij blijven rijden in het zuidelijke landsdeel. België, of moeten we nu Wallonië zeggen, op zijn best.

Deze niet-toepassing betreft uiteraard ook klassieke wagens, terwijl de wetgeving aanvankelijk bepaalde dat oltimers mochten blijven rijden, maar alleen op voorwaarde dat zij niet meer dan 3.000 km per jaar zouden afleggen. Nog een regel die voorlopig niet doorgaat, met andere woorden, want de kilometerbeperking wordt niet opgelegd. We zeggen er meteen bij dat er daarvoor gewoonweg nog geen enkel controlemiddel operationeel is (geen jaarlijkse technische controle of geen camera waarmee het aantal per jaar gereden kilometers kan worden bepaald).

Ontkennen is niet meer mogelijk: de politieke vooruitgang in Wallonië blijft ondoeltreffend wat auto’s betreft, en dat is al enkele jaren zo. Vooral omdat dit besluit er ook in voorzag dat de steden LEZ’s op hun niveau zouden invoeren. Dat zal dus niet gebeuren, want de tekst is verlopen. Tot nu toe hadden alleen de steden Namen en Eupen zich daaraan gewaagd (Luik overwoog het), maar allen gaven het snel op om verschillende redenen. Nochtans had Wallonië zijn systeem perfect kunnen modelleren naar dat van Vlaanderen, dat qua verkeersbelasting beter en eerlijker geregeld is (rekening houdend met de vervuilingsgraad van het voertuig). Bovendien is dit het zoveelste bewijs dat dit land eigenlijk al in twee is gesplitst…

BRON gocar.be David Leclercq

Ontvang onze nieuwsbrief en maak kans op tal van prijzen