Wallonië

BelgiëBLOGCAMPER NIEUWSMILIEU/TOL

Wallonië dan toch niet één grote Lage Emissiezone vanaf 2025

Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Wallonië beroeren Lage Emissiezones de gemoederen. Hoewel het de bedoeling van de Waalse overheid was om initieel tegen 2023 en na een eerder uitstel dan toch tegen 2025 van het hele gewest één grote LEZ te maken, wil Waals Minister van Leefmilieu Céline Tellier dat nu beperken tot de steden, zoals het geval is in Brussel, Gent en Antwerpen.

Regionaal Minister van Leefmilieu Céline Tellier wil zeer binnenkort haar plan aan de Waalse gewestregering voorstellen om er het voorgenomen geleidelijke verbod op het rijden met de oudste voertuigen te vervangen door gerichte maatregelen in de grote steden. Het toekomstige volledige verbod op het hele grondgebied, dat door haar voorganger Carlo Di Antonio (Les Engagés) werd opgesteld, is vanuit milieuoogpunt niet gerechtvaardigd, vindt ze.

2 studies

Ze baseert zich daarvoor op twee studies die tussen 2019 en 2023 werden uitgevoerd door ISSeP, het Institut scientifique de service public. Een eerste studie uit 2019 in Namen en Eupen had al aangetoond dat de invoering van een Lage Emissiezone relevant was voor de eerste, maar niet voor de tweede stad, vanwege de omvang van de agglomeratie. Die analyse werd ook bevestigd door de resultaten van de Intelligent Traffic Dynamics Study (EDIT), die datzelfde ISSeP eind 2023 afrondde. Volgens deze studie zijn de overschrijdingen van de Europese grenswaarden zeer lokaal en terug te brengen tot op het niveau van bepaalde straten. De invoering van een lage emissiezone lijkt dan ook meer aangewezen voor grote steden als Luik, Charleroi, Namen en Bergen dan voor het hele grondgebied. 

Onevenredige maatregel

In het licht van de resultaten van deze studies lijkt een geleidelijk rijverbod voor specifieke voertuigen in heel Wallonië een onevenredige maatregel die moeilijk toe te passen is op een uitgestrekt en divers gebied als Wallonië, en bovenal niet effectief om de luchtkwaliteit daadwerkelijk te verbeteren,” zei Tellier. Het laatste rapport van de Cellule Interrégionale de l’Environnement (CELINE) laat bovendien al een langetermijnverbetering van de luchtkwaliteit in Wallonië zien, stelde ze nog. 

Het geleidelijke rijverbod in heel Wallonië, zonder rekening te houden met het onderscheid tussen stedelijke en landelijke gebieden, lijkt me de verkeerde oplossing om een essentieel probleem aan te pakken: de luchtkwaliteit. Dit probleem bestaat nog steeds en het is van cruciaal belang dat we het aanpakken door onze actiemiddelen te concentreren op de grote stedelijke centra, waar de luchtkwaliteit verder moet worden verbeterd“, vervolgde de minister tegen de leden van de Waalse parlementaire commissie die over het onderwerp gaat. 

Daarom zal ze de Waalse regering binnenkort een voorontwerp voor een aanpassing van het betreffende decreet en een systeem van financiële steun aan de grote Waalse steden via trekkingsrechten voorstellen. “De details van de regeling zullen binnenkort worden bekendgemaakt. Mijn enige doelstelling is ervoor te zorgen dat we allemaal in een gezonde omgeving kunnen leven door doeltreffende, relevante en sociaal rechtvaardige maatregelen te nemen“, zei Tellier verder. 

Van uitstel komt afstel

De in 2019 goedgekeurde veralgemeende lage-emissiezone, die aanvankelijk was aangekondigd voor 2023 maar bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten werd uitgesteld, zou uiteindelijk op 1 januari 2025 van kracht moeten worden in het zuiden van het land. In eerste instantie voorzag de zone in een rijverbod voor voertuigen zonder Euronorm en met de Euronormen 1, 2 en 3. Het verbod zou dan geleidelijk worden aangevuld met voertuigen met een recentere Euronorm. 

Ongetwijfeld zullen heel wat inwoners van het Waals gewest blij zijn met de nieuwe plannen, al blijft het aanpassen van een algemene Lage Emissiezone naar een Lage Emissiezone in enkele specifieke steden zoal in Gent, Antwerpen en Brussel ook dan een hoe dan ook sociaal moeilijk verdedigbare maatregel die nog voor de nodige controverse belooft te zorgen. 

BRON: autonieuws.be – Stijn Blanckaert

Word Gratis Lid van Onze Camperfun Nieuwsbrief : Ontvang Exclusieve Updates en Voordelen!

BelgiëBLOGCAMPER NIEUWSMILIEU/TOLNUTTIGE INFO

Wallonië: geen belastinghervorming voor auto’s en geen LEZ

Als het fiscale hervormingsproject voor de auto-industrie in Wallonië al op sterven na dood is, dan geldt dat ook voor de LEZ’s, waarvoor in 2019 een decreet werd uitgevaardigd maar waarvoor de uitvoeringsbesluiten nooit werden opgesteld. Kortom, op 1 januari 2023 zijn alle beperkingen nietig.

Het is al enkele dagen geweten dat de hervorming van de autobelasting in het Waalse Gewest is mislukt. Het plan, de parameters en de nieuwe berekeningsformules van het kabinet van de Waalse minister van Energie, Klimaat en Mobiliteit, Philippe Henry (Ecolo), kregen namelijk niet de steun van de meerderheid, terwijl ook de Waalse Hoge Raad voor Belastingen het project verwierp.

In dit geval gaf de instantie aan dat het decreet ongrondwettelijk was, met name vanwege het overgangskarakter ervan (belastingheffing bestaande uit 25% van de nieuwe regeling en 75% van de oude regeling in 2023, een 50/50-aandeel in 2024, vervolgens 75/25 in 2025 en ten slotte 100% in 2026). Dit werd voorgesteld over 10 maanden, terwijl de belastingheffing gebaseerd is op een boekjaar van 12 maanden. Een ander probleem is de onvoorspelbaarheid van deze hervorming, waardoor de consument niet precies weet hoeveel hij zal moeten betalen als hij van auto verandert.

Ook geen LEZ
Een andere aangekondigde maatregel die er evenmin doorkomt, is het project om van Wallonië een gigantische lage-emissiezone (LEZ) te maken. De bedoeling daarvan was om, net zoals in bepaalde steden in Vlaanderen, de meest vervuilende voertuigen geleidelijk van het grondgebied te weren.

Spreek maar gerust van een kakofonie, want verschillende media geven aan dat vanaf 1 januari 2023 het in 2019 aangenomen decreet in werking treedt en dat alle voertuigen (benzine en diesel) waarvan de eerste inschrijving dateert van vóór 1996 (Euro 1) niet meer op Waals grondgebied zullen mogen rijden, tenzij er een afwijking of een bijzonder statuut geldt, zoals voor oldtimers. Volgens dezelfde media worden vanaf 2024 auto’s uitgesloten die vóór 2000 werden ingeschreven (Euro 2), vanaf 2025 wagens van vóór 2005 (Euro 3), vanaf 2026 van vóór 2010 (Euro 4), vanaf 2028 van vóór 2015 en ten slotte vanaf 2030 van vóór 2019.

Deze berichtgevingen zijn dus niet correct, althans wat 2023 betreft. Hoe dat komt? Simpelweg omdat het op 21/02/2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde decreet nog niet in werking treedt omwille van een reeks criteria die te vaag waren en antwoorden en verduidelijkingen vereisten van verschillende instanties, zoals van de AWAC (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat) en de Raad van State. Deze antwoorden zijn gek genoeg nooit op hun bestemming geraakt, met als gevolg dat de criteria niet konden worden gepreciseerd en dat de uitvoeringsbesluiten niet konden worden uitgevaardigd. Kortom: elke auto, hoe vervuilend ook, kan voorlopig vrij blijven rijden in het zuidelijke landsdeel. België, of moeten we nu Wallonië zeggen, op zijn best.

Deze niet-toepassing betreft uiteraard ook klassieke wagens, terwijl de wetgeving aanvankelijk bepaalde dat oltimers mochten blijven rijden, maar alleen op voorwaarde dat zij niet meer dan 3.000 km per jaar zouden afleggen. Nog een regel die voorlopig niet doorgaat, met andere woorden, want de kilometerbeperking wordt niet opgelegd. We zeggen er meteen bij dat er daarvoor gewoonweg nog geen enkel controlemiddel operationeel is (geen jaarlijkse technische controle of geen camera waarmee het aantal per jaar gereden kilometers kan worden bepaald).

Ontkennen is niet meer mogelijk: de politieke vooruitgang in Wallonië blijft ondoeltreffend wat auto’s betreft, en dat is al enkele jaren zo. Vooral omdat dit besluit er ook in voorzag dat de steden LEZ’s op hun niveau zouden invoeren. Dat zal dus niet gebeuren, want de tekst is verlopen. Tot nu toe hadden alleen de steden Namen en Eupen zich daaraan gewaagd (Luik overwoog het), maar allen gaven het snel op om verschillende redenen. Nochtans had Wallonië zijn systeem perfect kunnen modelleren naar dat van Vlaanderen, dat qua verkeersbelasting beter en eerlijker geregeld is (rekening houdend met de vervuilingsgraad van het voertuig). Bovendien is dit het zoveelste bewijs dat dit land eigenlijk al in twee is gesplitst…

BRON gocar.be David Leclercq

Ontvang onze nieuwsbrief en maak kans op tal van prijzen

BelgiëBLOGCAMPER NIEUWSMILIEU/TOLNUTTIGE INFO

Petitie tegen de nieuwe belasting voor campers DIV SA Motorhome (camper)

Wij, Waalse exploitanten van campers,
Wij willen de Waalse regering en de Waalse afgevaardigden ondervragen over de nieuwe belasting voor campers.
In december 2021 keurde de Waalse regering de nieuwe belasting op nutsbedrijven goed.
Voortaan is het noodzakelijk om een ​​professioneel gebruik te hebben om te genieten van de verlaagde belastingen die specifiek zijn voor bestelwagens, pick-ups, enz.

Maar ook campers maken deel uit van de nutsvoorzieningen. En het is vooral een recreatievoertuig. Deze voertuigen zijn nu echter onderworpen aan dezelfde belastingen als auto’s, op vermogen en de ecomalus CO2, als ze worden gebruikt voor privégebruik, begrepen gekocht door particulieren.
Uiteraard is er een vrijstelling. Maar de ministeriële rechtvaardiging is zijn gewicht in pinda’s waard.
Bron: Moniteur automobiel van 26/08/2022
Op 10 december verklaarde minister Jean-Luc Crucke (MR) tijdens de presentatie van de tekst aan het Waals Parlement naar aanleiding van een vraag van de oppositie (Les Engagés):
“Over stacaravans ( sic!), betwist ik uw cijfers niet. Ik zeg het direct. Ik ben net gaan kijken tijdens de genereuze pauze van 10 minuten die de president me heeft gegeven: de goedkoopste stacaravan die ik heb gevonden, ik weet niet in welke staat hij zich bevindt, hij kost 50.000 €. Voor een stacaravan heb je daar ruim 200-300.000 euro. Dus op een gegeven moment is het altijd te veel als mensen ervoor moeten betalen, dat weet ik. Voor de een is het altijd lastiger dan voor de ander. Ik weet het ook en ik accepteer het. Naar mijn mening moeten we nog steeds gelijk hebben. “10 minuten
Bij het ontleden van deze toespraak zien we dat de minister van mening is dat wie de middelen heeft om een ​​camper te kopen belasting kan betalen. Bovendien slaagde hij erin om in een genereuze 10 minuten een duidelijk beeld te krijgen van de campermarkt.
Wij camperaars zijn van mening dat een studie van de sector niet in 10 minuten kan worden gedaan.
Onze voertuigen zijn ingeschreven bij de DIV onder de code SA Camper (camper), en het is geen bedrijfsvoertuig zoals de anderen, deze code is met dit in gedachten gecreëerd en we vragen om deze erkenning en om echte belasting te hebben in verband met incidenteel gebruik en het intrekken van de TMC en niet te vergeten de ecologische malus.
Stel je voor dat we van een belasting van 148 euro naar een kenteken van 2.300 euro en een wegenbelasting van 448 euro gaan en die ook voor andere voertuigen veel hoger kan oplopen.

Hoe kunnen we accepteren dat wij Waalse camperaars de enigen zijn die deze enorme belasting betalen maar dat een Vlaamse camper op Waalse bodem met lage belastingen naar hem toe komt, waarom deze discriminatie van de grond?
Wij zijn van mening dat er in Wallonië een vernietiging van de sector van de vrijetijdsvoertuigen gaande is.

Bedankt om ons te steunen in onze aanpak voor een eerlijke belasting van onze campers of liever van onze vrijheid.
Waalse campers

BelgiëBLOGCAMPER NIEUWSMILIEU/TOL

Wallonië gaat mobilhomes zwaarder belasten

In Wallonië worden campers belastinggewijs niet langer aanzien als bestelwagen. Na de fiscale hervorming zullen ze worden belast als personenauto’s en dat levert voor vele eigenaars plots een gepeperde rekening op.

Sinds de Covid-19-pandemie kenden mobilhomes een groot succes. Vanaf 2020 is de toename van het aantal registraties aanzienlijk: in 2021 werden meer dan 15.000 eenheden verkocht (nieuw en gebruikt) tegenover 12.000 in de voorgaande jaren. Tot nu toe werden deze voertuigen in het hele land belast als bedrijfsvoertuigen. Maar Wallonië brengt daar nu verandering in met de fiscale hervorming.

Sinds 1 januari 2022 is er inderdaad een belastinghervorming doorgevoerd. Goed, maar waarom er vandaag nog over praten? Simpelweg omdat de nieuwe richtlijnen van de fiscus nog maar net zijn verstuurd naar de eigenaars. Het probleem is dat niemand deze specifieke hervorming zag aankomen, want op 1 januari 2022 dacht men dat ze alleen voor pick-ups zou gelden. Fout! Ook mobilhomes vallen hieronder en worden dus niet langer belast als bestelwagen, tenzij de eigenaar zelfstandig en BTW-plichtig is.

Duizenden euro’s extra betalen
Deze pil is zeer bitter, want zelfs de Belgische Vereniging van mobilhomegebruikers had dit niet zien aankomen. Bovendien is dit een belasting met terugwerkende kracht, ze geldt dus bijvoorbeeld ook voor voertuigen die afgelopen februari zijn geregistreerd. Voor de eigenaars is het een ijskoude douche, want soms moeten zij duizenden euro’s opleggen.

Als we het voorbeeld nemen van een Ford Transit van 125 kW, bedraagt de belasting op inverkeersstelling (BIV) nu 2.478 euro (voorheen 100 euro), een bedrag waar nog 700 euro CO2 ecomalus moet bijgeteld worden. En dat is nog niet alles: de jaarlijkse verkeersbelasting gaat van 148 euro naar… 486 euro. En de Belgische Vereniging van mobilhomebruikers gaf nog een voorbeeld aan de krant L’Avenir: voor een tweedehandsmodel van 5 jaar en 132 kW (2,8 liter) stijgt de BIV ook naar 1.362 euro en de ecomalus naar 1.200 euro. Maak de rekening: dat is meer dan 2.000 euro, terwijl het voorheen bijna niets was.

Mogelijkheid tot vrijstelling
Er is echter een mogelijkheid tot vrijstelling, maar op voorwaarde dat er minder dan 30 dagen per jaar wordt gereden, wat natuurlijk ingaat tegen de logica van een mobilhome die vaak wordt gebruikt. De Belgische Vereniging van mobilhomegebruikers is dan ook verrast door deze belastinghervorming, omdat het herstelplan van Wallonië voorziet in de bevordering van het kampeertoerisme. De verklaring: deze hervorming was al lang voor het herstelplan gepland door de voormalige minister van Begroting, Jean-Luc Crucke (MR)… die de regering inmiddels heeft verlaten.

De situatie is natuurlijk schadelijk voor alle mobilhomebezitters, die soms zware inspanningen hebben gedaan om deze vaak dure voertuigen aan te schaffen. Deze nieuwe belastingen lijken onrechtvaardig en dienen enkel om de schatkist van het Gewest te vullen die leeg is…

BRON: Gocar.be | David Leclercq