BLOGCAMPER NIEUWSMILIEU/TOLNederland

Westerscheldetunnel tarieven en tolvrije dagen

De tarieven voor het passeren van de Westerscheldetunnel gelden per passage en per categorie. Je vindt de tarieven in de tabel hieronder, onderverdeeld in vijf categorieën.

Wie bepaalt de categorie van je voertuig?
De hoogte en de lengte van het complete voertuig zijn bepalend voor de categorie-indeling. Spiegels, (schotel)antennes, aanhangers, lading, zwaailichten, koelsystemen en dergelijke worden meegerekend in de meting. Alleen fietsen op een dakdrager vallen buiten de meting. De hoogtegrens tussen de categorieën ligt bij 3 meter. De lengtegrens bij 6 en 12 meter.
Categorie 5 geld alleen voor motorfietsen die via de kassalaan passeren.

Tolvrije dagen in 2022
Jaarlijks zijn er zes tolvrije zaterdagen waarop iedereen de tunnel kan passeren zonder tol te betalen. In 2022 is de tunnel tolvrij op 29 januari, 26 februari, 9 april, 10 september, 29 oktober en 26 november.
We behouden ons het recht voor de tolvrije dagen te verplaatsen of te annuleren vanwege corona (COVID-19) maatregelen. Wij volgen hiervoor het advies van de Nederlandse Rijksoverheid.

Bron : Westerscheldetunnel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *