SPANJE

BLOGCAMPER NIEUWSSpanje

Campers op strand Tenerife een groeiend probleem

Playa de las Américas, misschien wel het bekendste strand van Tenerife in de gemeente Arona, wordt overspoeld door caravans en campers. Veel daarvan worden illegaal verhuurd aan toeristen en in sommige worden gebruikt voor prosititutiedoeleinden.

Dat meldt COPE Tenerife op basis van een gesprek met de voorzitter van de Campervereniging van de Canarische Eilanden, Juan Martín. Volgens Martín hebben het gebrek aan woningen op de Canarische Eilanden en het verlies aan koopkracht van veel inwoners van de archipel de afgelopen jaren geleid tot een wildgroei aan campers. In de meeste gevallen vormen die voor burgers de enige woonruimte. Veel van deze voertuigen zijn te zien in gebieden bij de oude nachtclub Metrópolis of de Avenida de Amsterdam. Parkeerplaatsen worden zodoende gemonopoliseerd en ruimtes worden door campers bezet terwijl de plekken daar ongeschikt voor zijn vanwege de afwezigheid van elektriciteit, water etc

Illegale vakantieverhuur
“Vermoedelijk parkeren veel eigenaren van deze campers ze op die plaatsen. Vervolgens nemen ze de sleutels mee om te voorkomen dat ze verplaatst worden. Tot slot bieden ze de ruimtes aan voor vakantieverhuur”, aldus Martín. Sommige worden zonder enige vermomming geadverteerd op de gebruikelijke verhuurplatforms voor vakantieverhuur. De voorzitter voegt toe dat zelfs geconstateerd is dat een van deze geïmproviseerde accommodaties voor prostitutie wordt gebruikt. Volgens Martín “profiteren” deze mensen “van het ontbreken van een gemeentelijke verordening over dit onderwerp in de gemeente Arona”.

Gemeente bereidt nieuwe regelgeving voor
Volgens Martín heeft de vereniging juridisch advies aangeboden aan de administraties over verschillende kwesties. Bijvoorbeeld over protocollen voor het handelen van de Lokale Politie. Voor de vereniging is het belangrijk dat er respect blijft bestaan voor de mensen die hun camper wel volgens de regels gebruiken.

De gemeenteraad van Arona is in dit verband wel bezig een census voor te bereiden. Die telling moet als basis dienen voor een nieuwe regelgeving over kamperen in de gemeente.

Bron: inspanje.nl

Word Gratis Lid van Onze Camperfun Nieuwsbrief : Ontvang Exclusieve Updates en Voordelen!

BLOGCAMPER NIEUWSNUTTIGE INFOSpanje

Wat zijn deze nieuwe groene lijnen op de Spaanse wegen?

De Spaanse verkeersautoriteiten hebben recentelijk nieuwe stappen ondernomen om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal verkeersongevallen te verminderen. Een van deze maatregelen omvat het aanbrengen van groene lijnen op bepaalde wegen. Deze markeringen zijn bedoeld om automobilisten te waarschuwen en hen aan te sporen hun rijgedrag aan te passen. In dit artikel zullen we de betekenis van deze lijnen bespreken en waarom ze zijn geïntroduceerd. We kijken ook kort naar de nieuwe rode lijnen en smalle blauwe lijnen die vaak op wegen te zien zijn in Spanje.

In 2023 kwamen in totaal 1145 mensen om het leven bij verkeersongevallen op de Spaanse wegen, ongeveer hetzelfde aantal als in 2022. Deze cijfers tonen aan dat er nog steeds ruimte voor verbetering is op het gebied van verkeersveiligheid. De Spaanse verkeersdienst DGT (Dirección General de Tráfico) is zich hiervan bewust en heeft daarom verschillende maatregelen genomen om het aantal ongevallen terug te dringen.

Een van de nieuwe maatregelen die is geïntroduceerd, is het aanbrengen van groene lijnen op bepaalde wegen. Deze lijnen hebben tot doel automobilisten te waarschuwen voor gevaarlijke situaties en hen aan te moedigen hun rijgedrag aan te passen.

De groene lijn is aangebracht aan de linkerkant van de al bekende witte lijn die de wegbaan scheidt van de berm. De groene lijn is bedoeld om automobilisten te waarschuwen dat de rijstrook smaller wordt. Met andere woorden, de groene lijn geeft aan dat de automobilist zijn snelheid moet matigen bij het naderen van een versmalling van de rijbaan.

De groene lijn is geen nieuw fenomeen in Spanje. Sinds enkele jaren is deze lijn als proef al zichtbaar op sommige interstedelijke wegen, zoals de CL-613 tussen Palencia en Sahagún, en de CL-615 tussen Palencia en Guardo. Na deze proefperiode heeft de DGT besloten deze groene lijnen op meerdere wegen in het land aan te brengen.

De groene lijn wordt vaak gecombineerd met verticale waarschuwingsborden die de automobilist informeren dat hij zich op een controle traject met snelheidsradar bevindt. Deze combinatie van maatregelen heeft tot doel de verkeersveiligheid te verbeteren door automobilisten bewust te maken van hun rijgedrag en hen aan te moedigen hun snelheid aan te passen.

De groene lijn wordt vaak gecombineerd met verticale waarschuwingsborden die de automobilist informeren dat hij zich op een controle traject met snelheidsradar bevindt. Deze combinatie van maatregelen heeft tot doel de verkeersveiligheid te verbeteren door automobilisten bewust te maken van hun rijgedrag en hen aan te moedigen hun snelheid aan te passen.Hoewel de groene lijn bedoeld is om de verkeersveiligheid te verbeteren, zijn er ook critici die vraagtekens zetten bij de effectiviteit van deze maatregel. Sommigen stellen dat de groene lijn onvoldoende opvalt en dat automobilisten de betekenis ervan niet goed begrijpen. Anderen menen dat aanvullende maatregelen, zoals betere infrastructuur en striktere handhaving, noodzakelijk zijn om echt een verschil te maken.

Rode lijnen

Naast de groene lijn is er ook een rode lijn geïntroduceerd op sommige Spaanse wegen. De rode lijn is bedoeld om automobilisten te waarschuwen voor gevaarlijke inhaalmanoeuvres op wegen met tweerichtingsverkeer. De rode lijn is onder andere aangebracht op de weg A-355 tussen Cártama en Marbella in de provincie Málaga, ook wel bekend als “carretera de miedo” (angstweg) vanwege het hoge aantal dodelijke ongevallen op dit traject.

BRON: spanjevandaag.com

Word Gratis Lid van Onze Camperfun Nieuwsbrief : Ontvang Exclusieve Updates en Voordelen!

BLOGCAMPER NIEUWSSpanje

Camperplaatsen in Navarra worden toeristisch verblijf met verschillende vereisten

Het toerisme in Navarra is in beweging door de recente goedkeuring van een nieuw decreet dat de camperplaatsen reguleert. Deze gebieden waar reizigers met campervans, kampeerauto’s en soortgelijke voertuigen kunnen overnachten, worden nu als een vorm van toeristisch verblijf beschouwd. Dit betekent dat er specifieke voorwaarden en categorieën van kracht worden om de kwaliteit en dienstverlening voor deze groeiende tak van toerisme te waarborgen. Het decreet stelt niet alleen eisen aan de faciliteiten, maar biedt ook financiële steun voor zowel lokale overheden als het bedrijfsleven om de transitie naar de nieuwe regelgeving soepel te laten verlopen.

De belangrijkste verandering is dat de camperplaatsen nu als een vorm van toeristisch verblijf worden beschouwd in de regio Navarra. Er zijn drie categorieën ingesteld: basis, plus en complementair. Elk van deze categorieën heeft minimumvereisten wat betreft faciliteiten en diensten die aan de gebruikers moeten worden aangeboden.

Het decreet stelt technische eisen voor het openen van deze gebieden in de regio Navarra en regelt hun operationele regels, zoals openingskalenders, maximale verblijfsduren en verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen. Er is ook een procedure voor registratie van deze gebieden in het toerisme register van Navarra en een sanctiesysteem.

De Directie Toerisme van de regering van Navarra werkt aan twee subsidielijnen om lokale overheden en het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen bij het aanpassen van de camperplaatsen aan de nieuwe vereisten.

Ten eerste is er een subsidieronde gepland voor lokale overheden voor de aanleg van nieuwe camperplaatsen of aanpassing van bestaande gebieden. Deze regeling heeft een budget van € 400.000 en een maximale subsidie van € 200.000, wat kan oplopen tot 80% van de totale subsidiabele kosten.

Daarnaast is er een subsidielijn voor de private sector. Ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een maximale subsidie van € 35.000, ofwel 35% van het project, voor camperplaatsen die een aanvulling vormen op een reeds bestaande toeristische activiteit voorafgaand aan dit decreet.

De nieuwe regels vervangen de vorige regelgeving uit 2014, die inmiddels achterhaald was door de veranderende gewoonten van camperreizigers en de algemene ontwikkelingen in de toerismesector. Met de nieuwe regulering wil men beter inspelen op de behoeften van deze groep reizigers en het campertoerisme omvormen tot een echte toeristische troef.

Het decreet definieert “zonas de pernocta de autocaravanas” als openbare terreinen bestemd voor het tijdelijke exclusieve verblijf van alle soorten campers, kampeerauto’s en dergelijke tegen betaling, die voldoen aan de in dit decreet vastgelegde vereisten en kenmerken.

BRON: spanjevandaag.com

Word Gratis Lid van Onze Camperfun Nieuwsbrief : Ontvang Exclusieve Updates en Voordelen!

BLOGNUTTIGE INFOSpanje

Wet- en regelgeving voor het wonen in een kampeerauto op eigen terrein in Spanje

Met de stijgende prijzen op de huizenmarkt en de astronomische hypotheekrente in Spanje, is het geen verrassing dat steeds meer mensen op zoek gaan naar alternatieve woonvormen. Een van deze opties is permanent wonen in een kampeerauto. Maar is dit wettelijk toegestaan in Spanje? In dit artikel onderzoeken we de huidige wetgeving en voorschriften voor mensen die willen wonen in een kampeerauto op eigen grond in Spanje.

Het Spaanse wettelijke kader classificeert campervans, caravans en kampeerauto’s als ondermaatse woningen, vergelijkbaar met krotten en grotten. Dit volgt uit het Algemeen Vervoersreglement, koninklijk besluit 2822/1998. Hoewel deze voertuigen faciliteiten en gemakken kunnen bieden die vergelijkbaar zijn met die van een traditionele woning, zijn ze in de eerste plaats ontworpen voor recreatieve doeleinden en worden ze wettelijk niet beschouwd als reguliere woonverblijven.

Er bestaan belangrijke verschillen tussen het parkeren en het kamperen met een camper. Parkeren (aparcar) houdt in dat het voertuig wordt geparkeerd zonder elementen aan de buitenkant uit te klappen en zonder meer ruimte in te nemen dan strikt noodzakelijk. Kamperen (acampar) daarentegen impliceert het verrichten van dagelijkse activiteiten buiten het voertuig, zoals het uitklappen van luifels of het neerzetten van meubilair buiten de camper.

Campers kunnen worden geparkeerd op daartoe bestemde plaatsen, met inachtneming van de plaatselijke verordeningen. Maar het kamperen met een camper is alleen toegestaan op speciaal daarvoor ingerichte locaties. De specifieke regelgeving verschilt echter per regio.

Inschrijving bij de gemeente

Artikel 15.1 van de Spaanse wet 7/1985 vereist dat mensen zich inschrijven op een vast adres. Dit bemoeilijkt het proces voor degenen die permanent in een camper willen wonen. Hoewel er geen absoluut verbod is, brengt het wonen in een camper en het inschrijven op dat adres een aantal belangrijke obstakels met zich mee vanwege de noodzaak om te voldoen aan bepaalde bewoonbaarheidseisen en te beschikken over een postadres voor administratieve procedures.

Gemeentelijke beoordeling bewoonbaarheid

Voor mensen die een stuk grond bezitten en in een camper op hun eigen terrein willen wonen, is het van groot belang te weten dat inschrijving bij de gemeente zal vereisen dat wordt aangetoond dat de locatie voldoet aan minimale bewoonbaarheidsnormen. Dit kan een ingewikkelde uitdaging zijn.

Lokale autoriteiten hebben de bevoegdheid om te beoordelen of een camper kan worden beschouwd als een reguliere woning voor inschrijving, rekening houdend met criteria zoals hygiëne, veiligheid en comfort, evenals de beschikbaarheid van basisvoorzieningen.

Een alternatief voor permanente inschrijving op het adres van een camper is om zich in te schrijven bij een familielid of vriend, maar in de praktijk in de camper op uw eigen terrein te wonen. Hoewel dit een oplossing kan bieden voor formele inschrijvingsvereisten, brengt het mogelijk ook juridische en praktische complicaties met zich mee.

APK-keuring kampeerauto’s

Naast de juridische kwesties rond het permanent wonen in een camper, is het ook belangrijk om rekening te houden met de technische en veiligheidsvereisten voor het gebruik van caravans en campers in Spanje. Net als andere voertuigen moeten caravans en campers voldoen aan regelmatige APK-keuringen om de technische staat en veiligheid te controleren.

De periodieke keuring van caravans en campers wordt ook in Spanje ‘ITV’ (Inspección Técnica de Vehículos) genoemd en is verplicht volgens de Spaanse wetgeving. De keuring moet worden uitgevoerd door erkende keuringstations en is bedoeld om te controleren of het voertuig voldoet aan de veiligheidsnormen en in goede staat verkeert.

De frequentie van de ITV-keuring kan variëren afhankelijk van het type voertuig, de leeftijd en het gewicht. Voor nieuwe caravans en campers moet de eerste keuring na vier jaar worden uitgevoerd, en daarna elke twee jaar. Voor oudere voertuigen kan de frequentie hoger zijn, bijvoorbeeld jaarlijks.

BRON: spanjevandaag.com  Beeld: @ Canva

Word Gratis Lid van Onze Camperfun Nieuwsbrief : Ontvang Exclusieve Updates en Voordelen!

BLOGCAMPER NIEUWSNUTTIGE INFOSpanje

Spanje heeft minstens 2.000 camperplaatsen nodig

Conflicten tussen buurtbewoners en campertoeristen in de kustgemeente Elche aan de Costa Blanca hebben aan het licht gebracht dat Spanje ongeveer 2.000 camperplaatsen nodig heeft. De Spaanse Vereniging voor de Industrie en Handel van Caravaning, ASEICAR, bevestigt dat de lokale overheden actie moeten ondernemen om voldoende parkeermogelijkheden voor campers te creëren om confrontaties tussen buurtbewoners en campergebruikers te voorkomen.

Elke gemeente is verantwoordelijk voor het reguleren van het parkeren van campers binnen de gemeentegrenzen, zonder discriminatie op basis van de kenmerken van het voertuig. Voorzitter José Manuel Jurado van ASEICAR keurt onbeschaafd gedrag van campergebruikers af, maar benadrukt dat alle campertoeristen niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de acties van een paar individuen.

Jaren hebben ASEICAR en de gemeenten gewaarschuwd dat er in Spanje meer dan 2.000 camperplaatsen nodig zijn om tegemoet te komen aan de hoeveelheid voertuigen die over de Spaanse wegen rijden. Er rijden momenteel tussen de 310.000 en 350.000 campervans en kampeerauto’s rond, met een gemiddelde bezetting van drie personen per voertuig. Dit betekent dat er ongeveer één miljoen mensen zijn die dit type reisvormen genieten, vaak in het laagseizoen zoals de winter.

Parkeermogelijkheden in Elche

José Manuel Jurado benadrukt dat het niet nodig is om met een camper tot het centrum van een stad door te dringen of op de eerste rij aan het strand te parkeren. Er zijn mogelijkheden om op een kortere afstand te parkeren zonder problemen voor buurtbewoners en lokale ondernemers te veroorzaken.

José Manuel Jurado vraagt zich af hoeveel faciliteiten er in Elche zijn waar campergebruikers hun schoon water kunnen aanvullen en afvalwater kunnen lozen, om situaties zoals die in La Marina te voorkomen. Volgens de officiële gegevens is er één geautoriseerde camperplaats met 66 plaatsen, maar buurtbewoners beweren dat er meer zijn, hoewel de regelgeving onduidelijk is gezien de speciale vereisten voor dergelijke bedrijven.

De camperindustrie beweert dat de meeste campergebruikers hun voertuigen verantwoord gebruiken en respect voor het milieu hebben wanneer ze in contact met de natuur zijn. Een correcte afvoer van afvalwater is een belangrijk onderdeel van dit verantwoorde gebruik.

Het is duidelijk dat er in Elche, en andere Spaanse gemeenten, meer camperplaatsen met de juiste faciliteiten voor schoon en afvalwater nodig zijn. Dit voorkomt ongewenste situaties en draagt bij aan een verantwoord gebruik van campers door toeristen.

BRON: spanjevandaag.com  Beeld: @ Canva

Word Gratis Lid van Onze Camperfun Nieuwsbrief : Ontvang Exclusieve Updates en Voordelen!

BLOGCAMPER NIEUWSMILIEU/TOLSpanje

De duurste en langste tolweg van Spanje wordt op deze datum tolvrij

Spanje heeft een uitgebreid wegennetwerk met een aantal tolwegen. Onlangs is aangekondigd dat de langste en duurste tolweg van Spanje AP-6 tussen de Madrid regio en Castilië en León, inclusief de Guadarramatunnels, voor 19 november 2029 volledig tolvrij zal worden. Dat is goed nieuws voor de duizenden gebruikers van deze drukke snelweg.

In april 2020 besloot de regering dat Spaanse tolwegen maximaal 30 jaar tol mogen heffen. De AP-6 is een van de langste en duurste tolwegen van Spanje en wordt dagelijks door duizenden voertuigen gebruikt. De afschaffing van de tol is dan ook groot nieuws.

De AP-6 snelweg in Spanje begint in Guadarrama, nabij Madrid, en strekt zich uit tot Ávila in de provincie León. Deze snelweg heeft een totale lengte van ongeveer 78 kilometer, inclusief de drie Guadarramatunnels. De route van de AP-6 biedt een belangrijke verbinding tussen de regio Madrid en het noordwesten van Spanje, waardoor het een cruciale verkeersader is voor zowel lokale bewoners als internationale reizigers die door het land reizen.

Vanaf 19 november 2029 zal het verkeer gratis kunnen rijden op de volgende wegen:

 • AP-6 tussen Collado Villalba en Adanero
 • AP-61 tussen San Rafael en Segovia
 • AP-51 tussen Ávila en Villacastín

Spanje telt verschillende tolwegen met concessietermijnen variërend van 30 tot 50 jaar zoals:

 • AP-9 van Ferrol naar de Portugese grens
 • AP-36 tussen Ocaña en La Roda
 • AP-68 tussen Bilbao en Zaragoza (tot 2026 tol)

De ringwegen in Madrid worden in 2032 tolvrij. De tol op de AP-15 tussen Iruzun en Tudela vervalt in 2029. In Catalonië blijft men voorlopig tol heffen op de C-32 en C-16. De inkomsten uit tolgelden worden gebruikt voor het onderhoud en de exploitatie van de wegen. Ook vormen ze een compensatie voor de hoge aanlegkosten van deze snelwegen. Wanneer de concessietermijn afloopt, vervalt doorgaans ook de tolheffing.

De volgende tolwegen in Spanje worden op de genoemde data tolvrij:

 • 2026: AP-68 tussen Bilbao en Zaragoza
 • 2029: AP-6, AP-51 en AP-61 naar de Meseta Norte
 • 2032: Radiaalwegen in Madrid
 • 2033: R-2, R-3, R-4, R-5, M-12, delen van AP-7 en AP-36
 • 2044-2055: Diverse wegen in Andalusië en naar León
 • Na 2055: Onder andere de AP-53 bij Santiago de Compostela (in 2074)

BRON: spanjevandaag.com  Beeld: @ googlemaps

Word Gratis Lid van Onze Camperfun Nieuwsbrief : Ontvang Exclusieve Updates en Voordelen!

BLOGCAMPER NIEUWSNUTTIGE INFOSpanje

Mallorca krijgt eindelijk kampeerauto parkings

Mallorca gaat ruimte bieden aan campers en caravans om te overnachten en te kamperen. Dit heeft de raad van Mallorca recentelijk besloten. Dit was een wens van de Associació d’Amics de Mallorca, Menorca i Eivissa en Caravana, Camper i Autocaravana (AMMICCA), die al langer pleitte voor meer infrastructuur voor campers en caravans op het grootste Balearen eiland. Op dit moment is er slechts één openbare locatie bij Son Castelló in Palma de Mallorca.

Met de nieuwe plannen komt er ondersteuning van de raad voor gemeenten op Mallorca om geschikte locaties aan te wijzen. Zo komen er meerdere plekken op het eiland waar campers en caravans kunnen overnachten en hun activiteiten kunnen uitvoeren. Dit moet tegemoet komen aan de groeiende populariteit van campers en het gebrek aan faciliteiten.

Volgens de voorzitter van AMMICCA zal dit initiatief helpen bij de sterke groei van campers in heel Spanje. Het biedt een oplossing voor het tekort aan specifieke infrastructuur op de Balearen. Er moet een goede balans komen tussen verschillende vormen van toerisme, naast het traditionele zon- en strandtoerisme hebben camperaars ook recht om te genieten van het eiland.

De raad van Mallorca zal juridische ondersteuning bieden aan gemeenten die geschikte locaties willen aanwijzen. Zo kunnen camperaars straks terecht op officiële plekken om te overnachten en te parkeren. Enkele maanden geleden gaf AMMICCA al aan dat camperen enorm is gegroeid na de pandemie. Er is dringend behoefte aan goede faciliteiten verspreid over de eilanden.

Menorca

In tegenstelling tot Mallorca zijn er op Menorca al diverse locaties voor campers en caravans. Zo zijn er plekken in Ciutadella, Es Mercadal en Sant Lluís waar voorzieningen zijn voor camperaars. Dit toont aan dat er op de Balearen behoefte is aan dergelijke plekken.

Doordat er op Menorca al meerdere locaties zijn, zijn deze goed verspreid over het eiland. Camperaars hoeven hier niet naar één centrale plek maar hebben keuze uit verschillende opties. Dit verdeelt ook de drukte.

De situatie op Menorca kan dienen als voorbeeld voor Mallorca. Daar was tot nu toe slechts één locatie bij de hoofdstad. Met meerdere kleinere locaties verspreid over het eiland kunnen camperaars op Mallorca straks ook kiezen waar ze heen gaan.

Ibiza

Ibiza is een populaire bestemming onder camperaars vanwege het mooie landschap en de levendige sfeer. Het eiland trekt jaarlijks veel mensen met campers en caravans. Goede faciliteiten voor deze groep zijn dus extra belangrijk.

Helaas is er op Ibiza een tekort aan officiële plekken voor campers en caravans. Vaak wordt wild gekampeerd wat overlast kan geven. Met meer speciale plekken kan dit worden tegengegaan.

Door camperaars goede faciliteiten te bieden ontstaan kansen voor de lokale economie. Camperaars besteden geld in plaatselijke winkels en horeca. Goed geregelde plekken met voorzieningen kunnen dus zorgen voor extra inkomsten.

Balearen

Uit cijfers van de DGT blijkt dat het aantal geregistreerde campers en caravans op de Balearen snel groeit. In 2019 waren er al 3.500 voertuigen. De verwachting is dat deze populariteit alleen maar zal toenemen. Deze ontwikkeling maakt dat er een duidelijke behoefte is aan meer infrastructurele voorzieningen voor campers op de eilanden. Zowel camperaars als de lokale economie en bevolking zijn gebaat bij goede faciliteiten.

Het is belangrijk dat nieuwe locaties strategisch worden gespreid over de eilanden. Zo worden de voordelen optimaal benut en wordt overlast voorkomen. De raad van Mallorca kan hierbij ondersteuning bieden aan gemeenten.

BRON: spanjevandaag.com  Beeld: @Canva / web

Word Gratis Lid van Onze Camperfun Nieuwsbrief : Ontvang Exclusieve Updates en Voordelen!

BLOGCAMPER NIEUWSMILIEU/TOLNUTTIGE INFOSpanje

Vanaf 2024 milieustickers verplicht in Spaanse steden, maar waar koop je deze?

Vanaf 1 januari 2024 (met een jaar vertraging) gelden nieuwe milieuregels met de verplichte lage-emissiezones in 148 steden in Spanje van meer dan 50.000 inwoners. Deze milieustickers zijn verplicht voor alle voertuigen, zowel die met een Spaanse als buitenlandse kentekenplaat. Maar voor welke steden geldt dit en hoe kom je aan een milieusticker als je wel of geen Spaans kenteken hebt?

milieusticker

De invoering van lage-emissiezones is verplicht vanaf 1 januari 2024 waardoor er dus misschien al steden zijn die dit in 2022 hebben ingevoerd, zoals Madrid en Barcelona, terwijl andere steden nog even wachten tot de begindatum in 2024. Milieuzones of lage-emissiezones (zonas de bajas emisiones) zijn alleen toegankelijk voor voertuigen die een geldige milieusticker (etiquetas medioambientales of distintivo ambiental) hebben. De nieuwe verkeersborden geven aan welke voertuigen deze milieuzones of lage-emissiezones mogen betreden.

BELANGRIJK: De Spaanse milieusticker is niet te koop voor in het buitenland geregistreerde voertuigen. Ga je dus op vakantie naar Spanje of rij je in dat land rond met een voertuig met een buitenlands kenteken, dan kun je gebruikmaken van de Deense, Duitse, Oostenrijkse of Franse milieusticker die wél geldig zijn in Spanje. Als je door Frankrijk naar Spanje rijdt, is de Franse vignette Crit’Air de beste optie want die is geldig in Frankrijk en Spanje. De milieustickers gelden voor steden en niet voor het hele land. KLIK HIER om te zien voor welke steden dit geldt in Spanje. 
Voor in Spanje geregistreerde voertuigen zijn er vier Spaanse milieustickers:
geen uitstoot zoals 100% elektrische auto’s en plug-in hybride auto’s (40 km of meer).
plug-in hybride (minder dan 40 km) en op gas rijdende voertuigen die aan de criteria voldoen van de groene sticker (C).
benzineauto’s geregistreerd in 2006 of later; dieselauto’s geregistreerd in 2014 of later; voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en zware voertuigen, zowel benzine als diesel, geregistreerd in 2014 of later. Benzinevoertuigen moeten voldoen aan euronorm 4, 5 of 6 en dieselvoertuigen aan euronorm 6.
benzineauto’s geregistreerd in 2000-2005; dieselauto’s geregistreerd in 2006-2013; voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en zware voertuigen, zowel benzine als diesel, geregistreerd in 2005-2013. Benzinevoertuigen moeten voldoen aan euronorm 3 en dieselvoertuigen aan euronorm 4 of 5.
Voor overige voertuigen is er geen sticker.

Voor Madrid en Barcelona gelden andere regels. De twee grootste Spaanse steden hebben de lage emissiezones al eerder ingevoerd. In Barcelona en Madrid gelden de eerder vermelde buitenlandse milieustickers niet. Voor Barcelona moet je een langetermijn- of dagvergunning aanvragen. Voor de milieuzones van Madrid is ook een speciale vergunning nodig.

Waar is de Spaanse milieusticker te koop?

De Spaanse milieusticker is dus alleen te koop voor voertuigen met een Spaans kenteken. Deze zijn te koop voor 5 euro bij postkantoren (KLIK HIER voor de website); het netwerk van werkplaatsen van de Spaanse confederatie van werkplaatsen (CETRAA) en andere netwerken van geautoriseerde werkplaatsen; Gestores; het Instituut voor autostudies (IDEAUTO).

BRON: spanjevandaag.com  Beeld: @Correos / web

Word Gratis Lid van Onze Camperfun Nieuwsbrief : Ontvang Exclusieve Updates en Voordelen!

BLOGCAMPER NIEUWSNUTTIGE INFOSpanje

Alles wat je moet weten over de nieuwe gele driehoeken op de Spaanse wegen

De veiligheid op de wegen is een belangrijk onderwerp voor de Spaanse verkeersdienst (DGT) in Spanje. Het verminderen van het aantal ongevallen met fietsers, voetgangers en persoonlijke mobiliteitsvoertuigen zoals elektrische steps is dan ook een van hun belangrijkste doelstellingen. In grote steden zoals Madrid zijn plotseling witte en gele driehoeken te zien die bestuurders informeren om hun snelheid te verminderen. Maar wat betekenen deze drakentanden?

Deze geel gekleurde driehoeken zijn geïnspireerd op de tanden van draken en dienen als waarschuwing voor drukke gebieden om zo ongelukken te voorkomen. Het probleem is echter dat veel bestuurders niet bekend zijn met de betekenis van deze gele driehoeken. 

De ‘drakentanden’ zijn kleine, witte en gele driehoeken met de punt naar binnen gericht. Ze worden afwisselend langs de weg geplaatst. Vlak bij deze signalen staan ook twee andere signalen: een waarschuwingsbord en een reeks kleurgolven.

De lengte van het traject waarop de tanden van de draak worden geplaatst, is ongeveer 50 tot 150 meter. De exacte lengte is afhankelijk van de omstandigheden.

De nieuwe verkeerssignalen met voorrang boven de verticale signalen, zijn bedoeld om de veiligheid te vergroten in gebieden waar een school, een gezondheidscentrum of een woonzorgcentrum is.

BRON: spanjevandaag.com  Beeld: @ampaiesbfo / X

BLOGCAMPER NIEUWSSpanje

In dit Catalaanse dorp zijn kampeerauto’s deze winter niet welkom

De gemeente Naut Aran in de Valle d’Aran in de Catalaanse provincie Lleida heeft aangekondigd dat campervans en kampeerauto’s dit winterseizoen niet meer welkom zijn in de dorpen van het gemeentelijk grondgebied. Dit omvat ook de skigebieden Baqueira-Beret. De gemeente wil met deze maatregel overlast van kampeerauto’s en campervans voorkomen, zoals geluidsoverlast en parkeerproblemen.

De gemeente Naut Aran  wil dat werknemers die in het skistation werken in het winterseizoen niet meer in campervans en kampeerauto’s slapen. Dit gebeurt elke winter weer omdat er in het gebied een gebrek is aan betaalbare huisvesting. Het kampeerauto verbod is dus niet zozeer gericht tegen toeristen, maar meer op de werknemers, maar omdat er een lijn getrokken is, geldt het verbod voor iedereen.

Naast het verbod op campervans en kampeerauto’s, zal de gemeente Naut Aran ook een nachtelijke blauwe zone instellen in de dorpen. Dit betekent dat deze voertuigen ’s nachts alleen mogen parkeren op aangewezen parkeerplaatsen, tegen betaling. 

De burgemeester van Naut Aran zegt dat de oplossing voor de seizoenarbeiders is dat ze op campings gaan slapen, maar niet op de campings van Naut Aran. De burgemeester wil dat seizoenarbeiders en toeristen niet in dezelfde campings verblijven. Hij suggereert dat seizoenarbeiders naar campings gaan waar minder toeristen of werknemers zijn.

De gemeente Naut Aran heeft een verordening goedgekeurd die een nachtelijke blauwe zone instelt in de dorpen Garós, Artiés en Salardú. Deze maatregel is bedoeld om overlast van campervans en kampeerauto’s te voorkomen. Het gemeentelijk grondgebied van Naut Aran is het grootste van het hele Valle d’Aran dal. Het omvat de dorpen Artíes, Bagerque, Garós, Gesa, Montgarri, Salardú, Tredós, Uña en Baqueira.

De pilot zal van start gaan in het winterseizoen van 2023/2024. Als de pilot succesvol is, zal de blauwe zone worden uitgebreid naar alle dorpen van Naut Aran. De gemeente Naut Aran is zich ervan bewust dat de maatregel gevolgen kan hebben voor seizoenarbeiders die in dit soort voertuigen slapen. De gemeente onderzoekt momenteel verschillende mogelijkheden om deze werknemers te helpen om een betaalbare woning te vinden in het gebied.

De maatregel van de gemeente Naut Aran is omstreden. Sommige mensen vinden dat het een goede maatregel is om overlast van campervans en kampeerauto’s te voorkomen. Anderen vinden dat het een onredelijke maatregel is die de seizoenarbeiders in de steek laat.

BRON: spanjevandaag.com Beeld: via canva.com

BLOGCAMPER NIEUWSSpanje

Netwerk van kampeerauto servicepunten in het binnenland van de Valencia regio

Een netwerk van servicepunten voor kampeerauto’s in gemeenten met risico op ontvolking in de Valencia regio maakt het voor Europese toeristen gemakkelijker om de binnenlanden van de regio te bezoeken. Dit blijkt uit de positieve reacties van toeristen op de apps die ze gebruiken. De regionale overheid heeft via de Algemene Directie AVANT twee jaar geleden dit initiatief genomen om de ontvolking in de regio tegen te gaan. Het netwerk heeft de naam ‘Punts Nets AVANT’ of ‘Puntos Limpios AVANT’ gekregen.

De regionale overheid heeft gemeenten met risico op ontvolking tot 25.000 euro subsidie gegeven om kleine servicezones voor kampeerauto’s te creëren. Bij deze zones kunnen kampeerautotoeristen gratis hun grijze en zwarte water lozen en water tanken. De subsidie is mogelijk gemaakt dankzij het Spaanse Ministerie van Demografische Vernieuwing en dit jaar kunnen nog eens 30 gemeenten hiervan profiteren.

De kampeerauto servicepunten hebben een drievoudig doel. Enerzijds garandeert het een adequate behandeling van de afvalstoffen zoals het grijze en zwarte water die door deze voertuigen worden gegenereerd. Anderzijds trekt het toeristen naar deze gemeenten die het hele jaar door reizen. Ten slotte vult het de tekortkoming aan toeristische accommodaties aan die in veel gevallen in deze gebieden bestaat, ver van de overvolle Middellandse Zeekust.

In juni 2023  werd voor de derde keer een oproep gelanceerd om een netwerk van diensten voor kampeerautotoerisme in de binnenlanden te stimuleren. In totaal heeft de regionale overheid hieraan ongeveer 1,6 miljoen euro gereserveerd. Dit geld is toegewezen aan 56 gemeenten die zijn opgenomen in het netwerk Punts Nets AVANT. 

Het grootste deel van de gemeenten die tot nu toe gebruik hebben gemaakt van deze subsidie, bevindt zich in de provincie Castellón zoals deze gemeenten: Rossell, Todolella, Torralba del Pinar, Algimia de Almonacid, Villores, la Mata de Morella, Torás, Morella, Montán, Cinctorres, Almedíjar, Benassal, Vall de Almonacid, Catí, Forcall, Geldo, Atzeneta del Maestrat, Cervera del Maestre, Villanueva de Viver, Les Useres, Albocàsser, Cortes de Arenoso, Vistabella del Maestrat, la Torre d’En Doménec, les Coves de Vinromà, Cirat, la Torre d’en Besora, Canet lo Roig, Torralba del Pinar, Morella, Geldo, Catí, Benassal, les Coves de Vinromà, Torre d’en Doménec, Zorita del Maestrazgo, Culla, Rossell, Villanueva de Viver, Vilanova d’Alcolea, Tirig, Albocàsser, Vistabella del Maestrat, La Serratella en Vilafranca del Cid.

In de provincie Valencia zijn het de gemeenten Millares, Pedralba, Sinarcas, Villar del Arzobispo, Castielfabib, Chelva, Benissuera, Titaguas, Gátova, Losa del Obispo, Estubeny, Sinarcas, Benissuera, Villar del Arzobispo, Alcublas, Titaguas, Camporrobles, Cortes de Pallás, Higueruelas, Gestalgar, Chulilla en Carrícola die een subsidie hebben ontvangen. 

In de provincie Alicante gaat het om de gemeenten Tárbena in de Marina Baja streek en Fageca.

BRON: spanjevandaag.com Beeld: Generalitat Valenciana / web

BLOGCAMPER NIEUWSSpanje

Eerste camperparkeerplaats in Biar in Alicante geopend

Het dorp Biar in de provincie Alicante heeft een nieuwe camperplaats aan de rand van de Avenida del País Valenciano geopend. De parkeerplaats, die plaats biedt aan 8 campers, is bedoeld om toeristen te bedienen die vaak met dit type vervoer naar het dorp komen en tot nu toe geen geschikte plek hadden om een ​​paar dagen in het dorp door te brengen.

De ‘aparcamiento de autocaravanas’ ligt dicht bij de weg, op een terrasvormig perceel, waardoor er twee verschillende zones zijn gecreëerd. De parkeerplaats beschikt over alle benodigde voorzieningen: licht, watertappunt en drinkwater en lozing van afvalwater. Bij de ingang van elke zone zijn informatieborden geplaatst met de instructies.

Het perceel is geëgaliseerd, er is een grindlaag aangebracht om stof te voorkomen en er zijn banken en bomen geplaatst die schaduw bieden. De investering bedraagt ​​meer dan 48.300 euro, volledig gefinancierd door gemeentelijke fondsen

Gebruikers van de parkeerplaats moeten na het parkeren van hun voertuig contact opnemen met de lokale politie. Bovendien wordt gespecificeerd dat de parkeerplaats uitsluitend voor campers of goedgekeurde voertuigen is en dat de maximale verblijfsduur 72 uur is.

Wat is er te zien in Biar?
Biar is een klein dorpje in de provincie Alicante. Het ligt in het binnenland, op een hoogte van 700 meter. Biar is een populaire bestemming voor wandelaars en fietsers. Het dorp heeft een aantal historische bezienswaardigheden, waaronder een kasteel, een kerk en een oud centrum.

 • Het kasteel van Biar: Dit kasteel werd gebouwd in de 12e eeuw en is een van de best bewaarde kastelen in Spanje. Het kasteel biedt een prachtig uitzicht over het dorp en de omgeving.
 • De kerk van Nuestra Señora de la Asunción: Deze kerk werd gebouwd in de 16e eeuw en is een mooi voorbeeld van Renaissance-architectuur. De kerk bevat een aantal belangrijke kunstwerken, waaronder een schilderij van El Greco.
 • Het oude centrum van Biar: Het oude centrum van Biar is autovrij en heeft een aantal pittoreske straatjes en pleintjes. Er zijn hier ook een aantal winkels en restaurants te vinden.

Biar is een mooie plek om te bezoeken voor een dagje uit of een weekendje weg. Het dorp biedt een combinatie van natuur, cultuur en historie.

BRON spanjevandaag.com

BLOGNUTTIGE INFOSpanje

Wat zijn de meest voorkomende boetes voor kampeerauto rijders in Spanje?

Ben je leuk met de kampeerauto of camper op vakantie in Spanje, word je aangehouden door de politie. Het kan iedereen overkomen waarbij het niets uitmaakt of je een buitenlands of een Spaans kenteken hebt. De verkeersregels gelden voor alle weggebruikers. Maar wat zijn de meest voorkomende boetes voor kampeerauto en camper toeristen?

De Spaanse ANWB is RACE en deze ‘Real Automóvil Club de España’ heeft in een artikel  de meest voorkomende bekeringen voor kampeerauto en/of camperrijders op een rijtje gezet. Als je met de kampeerauto of camper  rijdt in Spanje moet je net zoals elke andere weggebruiker aan de in Spanje geldende verkeersregels voldoen. Doe je dat niet, dan kun je een bekeuring krijgen. Hieronder de meest voorkomende voor kampeerauto toeristen.

PARKEREN
Een kampeerauto wordt in Spanje als een normaal voertuig gezien wat betekent dat je overal waar auto’s mogen parkeren (aparcar) ook de kampeerauto neer mag zetten, om te parkeren. Daarbij mag je andere weggebruikers niet hinderen. Er kunnen voor kampeerauto’s en campers lokale verboden en regels gelden. Boetes tussen 80 en 200 euro.

OVERNACHTEN/KAMPEREN
Hier moeten we twee Spaanse woorden onderscheiden: ‘acampar’ wat kamperen betekent en ‘pernoctar’ wat overnachten betekent. De regel is dat men in een kampeerauto/camper mag overnachten (pernoctar) als deze goed geparkeerd staat. Er zijn steeds meer gemeenten die verbodsborden plaatsen dus houd daar lokaal rekening mee. Wat niet mag, is kamperen (acampar). Dat betekent onder andere de zonneschermen opendoen, stoelen en tafels buiten zetten, schotelantenne omhoog etc. Doe je dit in een beschermd gebied dan kunnen boetes oplopen tot 6.000 euro.

SNELHEID
Net zoals andere weggebruikers moet je met een kampeerauto of camper de snelheid respecteren. Op snel- en autowegen mag je net zoals met een auto 120 km/uur rijden en op secundaire wegen 90 km/uur. Rij je te hard dan kan dat een boete opleveren tussen 100 en 600 euro.

ZONDER GORDEL
Het rijden zonder autogordel is ook voor kampeerauto en camperrijders verboden. De ‘cinturón de seguridad’ moet altijd om worden gedaan. Doe je dat niet dan kan dat boetes opleveren van 200 euro. In Spanje kost dat de rijbewijshouder ook 4 rijbewijspunten.

TE ZWAAR BELADEN
Een andere veelvoorkomende overtreding is een kampeerauto of camper die te zwaar beladen is. Wat dat gewicht is, hangt af van het type voertuig, maar ben je te zwaar beladen dan kan dat boetes opleveren tussen de 301 en 4.000 euro.

ANDERE BEKEURINGEN
Recent is de verkeerswet veranderd in Spanje en gelden nieuwe regels met nieuwe verboden en boetes . Daarbij moeten mensen met een Spaans rijbewijs rekening houden met boetes en het verliezen van rijbewijspunten. Wat niet meer mag, is het rijden met mobiele telefoon achter het stuur (boete 200 euro), gebruik van radarverklikkers (500 euro), uit de auto gooien van dingen (500 euro).

BRON spanjevandaag.com

BLOGCAMPER NIEUWSSpanje

Ongenoegen over het Campertoerisme

Iedereen merkt dat campers, zwerfwagens, mobilhomes en tot slaapplaats ingerichte bestelwagens zich meer en meer in het verkeer begeven. Weinig buitenlandse voertuigen omwille van de bereikbaarheid, maar wel heel veel Spaans geïmmatriculeerde vierwielers zoeken mooie, intieme en rustige plaatsjes uit om zich te positioneren. Door het feit dat autocaravanes een groter formaat aangemeten krijgen is het soms moeilijk om zich op gewone parkeerplaatsen in te voegen.

Er zijn te weinig parkeerplaatsen voorzien om deze rijdende huisjes een deftig parkeerbestaan te laten leiden en op deze manier komen veel van deze voertuigen op plaatsen terecht waar ze storend werken of in het zicht staan van de lokale bewoners.

Populair campertoerisme
De paasweek heeft opnieuw getoond hoe intensief deze niche wordt beleefd. Op diverse locaties verspreid over het zuiden van het eiland stonden er honderden, zo niet duizenden kampeervoertuigen – van de meest luxueuze kampeerauto tot eenvoudige bestelwagentjes die geheel of partieel kunnen worden omgebouwd om dezelfde functie te vervullen.

Veel campers stonden aan stranden en op locaties die er zich geografisch toe leenden, in sommige gevallen ook in verboden gebieden, maar de overheid is tolerant geweest. Er werden geen ernstige overtredingen gesignaleerd. Ook omdat sommige gemeenten, zoals Granadilla, dit jaar het campertoerisme aan banden hebben gelegd. Omdat het campertoerisme jaar na jaar populairder wordt, moet er nu gezocht worden naar een oplossing.

Duurzaam toerismemodel
Naar aanleiding van de aanwezigheid van zwerfwagens voor de woningen in de Avenida Amsterdam in Los Cristianos zijn er opnieuw klachten over de aanwezigheid op niet-gereglementeerde parkeerplaatsen. 
Leden van de Asociación de autocaravanas y campers homologados – de vereniging van gehomologeerde campers op Tenerife – hebben vorige week vergaderd, samen met Más x Arona om de huidige situatie en de nabije toekomst van dit duurzame toerismemodel te bespreken. MásPorArona is ontstaan als een politieke groepering met een socialistische ideologie met als doel oplossingen te bieden voor problemen en zorgen die ontstaan bij de inwoners van de gemeente Arona.

Na een aantal ontmoetingen tussen de twee partijen verklaart Más x Arona dat zij dit model van duurzaam toerisme verdedigt als er een reglementering ter zake komt en indien er voldoende ruimte is om deze vorm van toerismebeleving onder te brengen.
Deze activiteit en de mensen die voor deze vorm van toerisme kiezen, helpen en hebben een duidelijke en positieve invloed op de economie van het gebied waar zij staan.  

Ambtelijk verzuim
Más x Arona en ACATenerife zijn het erover eens dat Arona dringend verschillende goedgekeurde en gereglementeerde parkeerlocaties moet inrichten om deze toeristische activiteit op een duurzame en respectvolle manier te kunnen accommoderen. Daardoor zouden er minder problemen ontstaan, want veelal is er onverdraagzaamheid door de hinder, lawaai, afvalbeheer en ongepaste bezigheden die occasionele zwerfwagengebruikers veroorzaken.

Woordvoerder van ACATenerife, Dácil León, betreurt de passiviteit van de schepen/wethouder voor de veiligheid van de gemeente Arona, aangezien hij de herhaalde eisen van ACATenerife en andere soortgelijke groeperingen, alsook de vele klachten van buurt- en ondernemingsgroepen heeft genegeerd. Door zijn ambtelijk verzuim om oplossingen te vinden zijn er recent problemen ontstaan in Playa de Las Américas, Los Cristianos en Palm-Mar.

Más x Arona vindt het een prioriteit om een gemeentelijke verordening op te stellen die het mogelijk maakt om gedurende een beperkte periode openbare plaatsen of gereglementeerde locaties toe te wijzen aan het campertoerisme. Daar kunnen dan minimale diensten worden aangeboden, zoals de grijswaterafvoer naar de riolering, drinkwater- en elektriciteitsvoorziening. Er is nog veel werk aan de winkel in Arona.

BRON tenerifeconnect.be foto Guy Devos

BLOGCAMPER NIEUWSNUTTIGE INFOSpanje

Gemeenten binnenland Valencia regio openen 34 punten voor kampeerauto’s om bevolkingskrimp tegen te gaan

Via de Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT) stimuleert de regionale overheid van de Valencia regio het wonen, werken en toerisme in 178 gemeenten die zich in het binnenland van de autonome regio bevinden en een hoog risico hebben om ontvolkt te raken. Een van de maatregelen is de stimulatie van het toerisme, zoals met de Ruta 99 waar we HIER al over hebben geschreven. Daarnaast zijn er financiële middelen voor gemeenten om kampeerauto parkeerplaatsen en voorzieningen aan te brengen waarvan er inmiddels 34 zijn.

AVANT is ontstaan als een noodzakelijke inzet van de regionale overheid van de Comunidad Valenciana (Valencia regio) om de strijd tegen de bevolkingskrimp in het hele gebied aan te gaan. Op dit moment bestaat AVANT  uit 178 gemeenten die risico lopen op bevolkingskrimp, van de 542 gemeenten die deel uitmaken van de autonome regio. Het hoofddoel van AVANT is het vinden van een evenwicht en het samenwerken met verschillende overheden, niet alleen om bevolkingskrimp te stoppen, maar ook om de opvallende verschillen in gemeenten met minder inwoners om te keren, de levenskwaliteit en het welzijn van de bewoners te verbeteren, basisdiensten te waarborgen en duurzame economische groei en werkgelegenheid in het gebied te ontwikkelen.

Dit jaar heeft de regionale overheid meer dan 800.000 euro geïnvesteerd om gemeenten te ondersteunen bij het openen van nieuwe servicepunten voor kampeerauto’s, om zo het toerisme in landelijke gebieden te bevorderen. De Valencia regio heeft al 34 van deze punten in gemeenten die risico lopen op bevolkingskrimp en is daarmee de eerste autonome regio van Spanje die een netwerk van kampeerautoparkings op heeft gezet om bevolkingskrimp in heel het gebied te bestrijden en het hele jaar door toeristen te trekken.

Het profiel van een kampeerauto reiziger komt overeen met dat van een toerist met een hoog tot middelmatig inkomen, die het hele jaar door reist en zeer milieubewust is. Naar verwachting zal het aantal kampeerauto reizigers in Europa de komende jaren verdubbelen en de meeste van hen hebben de hele mediterrane regio als favoriete bestemming.

AVANT stelt dat de creatie van deze servicepunten  en de gemakkelijke locatie via de applicaties die kampeerauto reizigers gebruiken de perfecte combinatie vormen om deze Europese toeristen naar de binnenlandse gebieden te trekken. Jaarlijks worden alleen al in Duitsland 100.000 campers geregistreerd. De 34 nieuwe kampeerautoparkings bevinden zich in gemeenten zoals Albocàsser, Chera en Tàrbena.

BRON spanjevandaag.comBLOGCAMPER NIEUWSNUTTIGE INFOSpanje

Tijdens Pasen hebben meer dan 100.000 kampeerauto’s door Spanje gereden

Caravaning blijft jaar na jaar aanhangers winnen. De vrijheid van beweging (vandaag strand/morgen bergen), zonder afhankelijk te zijn van de weersomstandigheden, zonder haast of schema’s en in direct contact met de natuur blijven de belangrijkste attracties van een sector die al gevestigd is in ons land. En dat was de <afgelopen Semana Santa Paasvakantie ook te merken met duizenden kampeerauto’s die de straten opgingen.

De Spaanse Vereniging van de Caravaning Industrie en Handel (ASEICAR) schat dat meer dan 100.000 kampeerauto’s, campervans en caravans tijdens de Paasvakantie op de Spaanse wegen hebben gereden op zoek naar strandbestemmingen, vooral aan de Middellandse Zeekust en in berggebieden.

Hoewel het nog steeds mogelijk was om beschikbare huurvoertuigen te vinden, was 90% van hen al wekenlang gereserveerd, sommige zelfs sinds het begin van het jaar. Naast de 8.000 kampeerauto’s en campervans in de verhuurvloot, hebben meer dan 90.000 eigen voertuigen, inclusief caravans, zich aangesloten bij de Semana Santa vakantie.

In totaal hebben ongeveer 300.000 mensen (gemiddeld 3 personen per voertuig) deze dagen genoten van het toerisme door Spanje, met een gemiddelde route van tussen de 5 en 7 dagen en een gemiddelde dagelijkse uitgave van ongeveer 200 euro per voertuig voor brandstof, restaurants en winkels.

Wat betreft het profiel van de kampeerautogebruiker blijft dit het gepensioneerde echtpaar, maar stijgt het aantal gezinnen met jonge kinderen, groepen en vrienden ook. Bij campervans zijn het vaak jonge sportieve stelletjes die op pad gaan met iets minder luxe. Het profiel van de caravangebruikers blijft gezinnen.

Vanuit ASEICAR  wordt de noodzaak benadrukt om het aantal camperplaatsen in Spanje (momenteel 1.200) te verhogen om spontane concentraties op drukke plaatsen te voorkomen. De bond schat dat er nog eens 2.000 plaatsen nodig zijn om de voertuigen op te vangen die jaarlijks door Spanje reizen.

Tegelijkertijd waarschuwt de bond voor de opkomst van ‘pseudo-professionals’ of particulieren die hun voertuig verhuren, maar die de welverdiende vakanties in gevaar brengen. ASEICAR raadt altijd aan om naar officiële vestigingen te gaan waar verschillende campers vergeleken kunnen worden op basis van het aantal mensen dat gaat reizen, perfect gecontroleerd, met de juiste documentatie en speciale verhuur verzekering.

BRON spanjevandaag.com

BLOGCAMPER NIEUWSNUTTIGE INFOSpanje

Mag je in een kampeerauto wonen en ingeschreven staan als je vaste woonadres in Spanje?

Kampeerauto’s en campers bieden vele voordelen, waaronder het gemak van reizen met accommodatie, waardoor je geld bespaart op hotels en appartementen. Daarnaast bieden ze vrijheid en flexibiliteit in reisroutes en bestemmingen, en kun je je overal thuis voelen. Tegenwoordig zijn er indrukwekkende modellen te koop, met alle comfort en luxe die vergelijkbaar zijn met die van een traditioneel huis. Daarom kiezen veel mensen ervoor om ze te gebruiken als hun favoriete transportmiddel bij het reizen of op vakantie gaan.

Sommige mensen willen hun liefde voor kampeerauto’s en campers echter naar een hoger niveau tillen door ze als hun permanente verblijfplaats te gebruiken. Veel mensen vragen zich af of dit mogelijk en legaal is in Spanje.

Kamperen of Parkeren
Om te beginnen is er een verschil tussen kamperen (acampar) en het parkeren (aparcar of estacionar) van een kampeerauto of camper. Kamperen betekent dat je ’s nachts in het voertuig slaapt en extra spullen zoals een luifel, tafel en stoelen buiten opzet. In Spanje kun je op een standaard parkeerplaats parkeren, maar kamperen op straat of op willekeurige plaatsen is niet toegestaan. Het is alleen toegestaan op speciaal aangewezen kampeerterreinen.

De wet- en regelgeving voor deze kampeerterreinen valt onder de verantwoordelijkheid van de autonome regio’s en gemeenten, wat betekent dat de specificaties kunnen variëren tussen verschillende plaatsen. Echter, het is algemeen overeengekomen dat het verblijf beperkt is, variërend van enkele dagen tot maximaal elf maanden, afhankelijk van de regio en het type terrein.

Wonen in een kampeerauto
Als je in je kampeerauto of camper wilt wonen en je wilt inschrijven bij de gemeentelijke basisadministratie (empadronamiento), wordt het ingewikkeld omdat je een vast woonadres moet hebben en geen rijdend voertuig mag opgeven. Om permanent in je kampeerauto te wonen, zou je constant van locatie moeten veranderen om boetes te vermijden, waardoor het onmogelijk wordt om je in te schrijven. Het is echter nodig om je in te schrijven om toegang te krijgen tot openbare gezondheidszorg, om je kinderen naar school te sturen, om bepaalde bureaucratische en administratieve procedures uit te voeren, enzovoort.

Wat gebeurt er als ik een eigen stuk land heb en daar in mijn kampeerauto of camper wil wonen? In dat geval moet je voertuig een certificaat van bewoonbaarheid (cédula de habitabilidad) hebben, wat uiterst moeilijk is om te verkrijgen voor deze voertuigen.

Na alles wat hierboven is besproken, is er slechts één scenario waarin je je kunt inschrijven en in je kampeerauto of camper kunt wonen. Het Staatsbulletin van 2 mei 2020 bepleit inschrijving in slecht onderhouden woningen (infraviviendas) en voor mensen zonder huisvesting, waarbij het mogelijk zou zijn om een kampeerauto op een geldige manier in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie. In ieder geval zou dit worden beschouwd als slecht onderhouden woning en de Sociale Dienst zou verantwoordelijk zijn om te beslissen of je je kunt inschrijven  en er kunt wonen, afhankelijk van je middelen en persoonlijke omstandigheden.

BRON spanjevandaag.com

BLOGCAMPER NIEUWSSpanje

Duitse kampeerders maken protestlied als reactie op de sluiting van twee campings in Calpe

ALICANTE – Kampeerders uit Duitsland zijn teleurgesteld over de sluiting van de twee campings bij Les Salines moerasgebied in Calpe, terwijl de bouw van het megahotel van de twee torens doorgaat. Ze waarschuwen dat als ze niet welkom zijn, ze ergens anders naartoe zullen gaan. Ze benadrukken dat zij de mogelijkheid hebben om elders te gaan kamperen, terwijl de inwoners van de stad vastzitten aan hun stedelijke ontwikkeling. Onderaan dit artikel zijn twee video’s te zien. 

De beslissing van AR Hotels  om de campings Boreal en Austral te sluiten heeft geleid tot onrust onder de kampeerders. Ze betreuren dat de stad Calpe zich richt op duurzaam toerisme, maar toch blijft doorgaan met de bouw van immense torens die voor een groot deel van het jaar leeg zullen staan.

De meeste kampeerders  in Calpe zijn gepensioneerd of hebben vervroegd pensioen en hebben een hoog inkomen. Ze reizen in kampeerauto’s met een waarde tussen de 80.000 en 120.000 euro. Dit maakt hen een aantrekkelijke toeristische groep voor de stad, omdat ze op zoek zijn naar rust, natuur, voorzieningen en geld uitgeven in de gemeente door vaak uit eten te gaan en te winkelen. Ze beschouwen Les Salines als een waardevol en uitzonderlijk paradijs, maar maken zich zorgen over de toekomst van het gebied als er meer stedelijke ontwikkeling plaatsvindt.

Het is algemeen bekend dat kamperen een succesvolle en populaire manier is om het toerisme in Calpe te spreiden en de grote toestroom in de zomer te verminderen. Dit blijkt ook uit het feit dat er minstens zes campings zijn in de stad, die meestal volgeboekt zijn. Helaas worden er nu twee van hen gesloten, waardoor welgestelde kampeerders die vaak al geworteld zijn in de stad, zonder vaste stek komen te zitten.

De Duitse kampeerders geven toe niet veel te weten over politiek, maar zijn wel op de hoogte van de lokale situatie en het voortdurende debat over de stadsontwikkeling van de afgelopen jaren dat verhevigd wordt in de verkiezingscampagne (zoals in 2023). Ze zijn dankzij de vele kampeerauto forums op het internet ook op de hoogte van de beruchte verordening die door de gemeenteraad is uitgevaardigd om het parkeren van kampeerauto’s op straat te verbieden en bedrijven in de sector te helpen hun bezettingsgraad te verbeteren. Het is dan ook ironisch dat een van deze bedrijven nu juist deze campings sluit en plannen heeft om naast het beschermde moerasgebied te bouwen.

Gezien de omstandigheden is er niets beters dan om de situatie met humor en muziek te benaderen. Tijdens het gesprek met een lokale krant pakt een van de kampeerders zijn gitaar op en begint spontaan een protestlied te componeren over de sluiting van de campings en de toekomst van Calpe: “Hoe is dit mogelijk? Als ik me hier goed voel, waar is dan de zin?” luidt de vertaling van het refrein van het protestlied.

BRON spanjevandaag.com

BLOGCAMPER NIEUWSSpanje

Brand in een camper naast het Quisi-ravijn zorgt voor onrust in Calp

De brand, die mogelijk werd veroorzaakt door de ontploffing van campinggasflessen, ontbrandde in het rietveld van de rivierbedding.

De brand van een camper in een gebied zo dicht bij het waterrijke gebied van Les Salines heeft dinsdagochtend voor onrust gezorgd in Calp. Het incident vond kort na het middag plaats toen het voertuig vlam vatte naast de Avenida de los Ejércitos Españoles. Het probleem is dat de vlammen vervolgens oversloegen naar het rietveld in het Quisi-ravijn. De eerste theorie is dat de brand is veroorzaakt door de ontploffing van de campinggasflessen.

Brandweerlieden van de brandweer van Benissa kwamen ter plaatse en doofden de vlammen. Niemand raakte gewond, aangezien niemand zich ten tijde van het incident zich in de camper bevond. Volgens bronnen van het Provinciaal Consortium van Alicante waren de brandweerlieden om 15.00 uur klaar met hun werk.

BRON lamarinaplaza.com


BLOGCAMPER NIEUWSSpanje

Buitenlandse kampeerautotoerist rijdt zich klem in smalle straat in Granada

GRANADA – Vertrouw nooit blindelings op smartphone apps zoals Google Maps of andere routeplanners en navigatiesystemen want weliswaar zitten ze meestal goed met hun geplande route, soms kan het ook akelig fout gaan. We weten echter niet of dat ook het geval was bij dit incident in het dorp Sorvilán in de provincie Granada waar een kampeerautotoerist uit het buitenland zich behoorlijk klem had gereden.

In dit geval gaat het om een Britse kampeerautorijder die zich met zijn Pilote kampeerauto vastreed in een smal straatje in het dorp Sorvilán, aan de Costa Tropical in de provincie Granada. Misschien heeft hij blindelings vertrouwd op zijn navigatiesysteem of wellicht heeft hij zich gewoon verrekend en dacht hij dat zijn kampeerauto wel de smalle bocht kon halen.

Feit is dat dit niet het geval was en na zijn actie kon de Britse kampeerautotoerist geen kant meer op. Na alle opties af te wegen werd besloten een sleepwagen te bellen om te proberen de kampeerauto te verwijderen. Dit bleek nog niet zo makkelijk te zijn. Ondertussen moest het verkeer omgeleid worden omdat de weg uiteraard versperd was. 

Het is niet bekend hoeveel schade de kampeerauto heeft opgelopen, maar deze kampeerautotoerist zal de volgende keer ongetwijfeld beter opletten waar hij naartoe gaat met zijn mobiele woning.


BRON: SPANJEVANDAAG.COM